Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Anonieme analytische cookies om het gedrag van bezoekers na te gaan en de website aan de hand van deze gegevens te verbeteren. Daarnaast worden ook marketing cookies gebruikt door derden om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Ook wordt er gebruik gemaakt van deze cookies om integratie met social media mogelijk te maken. Denk aan video's op Youtube of functionaliteiten van Facebook.

Kwaliteit in de gezondheidszorg door samenwerking en innovatie

verkenning bevorderen betrouwbare kwaliteitsregistraties

woensdag 16 september 2015 | alle publicaties

Het Kwaliteitsinstituut (onderdeel van Zorginstituut Nederland) heeft een verzoek ontvangen van Zorgverzekeraars Nederland om de totstandkoming van een nationaal ‘convenant kwaliteitsregistraties’ in de zorg ter hand te nemen, alsmede een hierbij passend plan van aanpak voor implementatie. Als achtergrond van zo’n convenant zou de notitie BETTER+F1 een rol kunnen spelen, die is opgesteld door ZN en de NPCF. Er zijn in het veld op dit moment veel initiatieven gaande rond de ontwikkeling en organisatie van kwaliteitsregistraties. Tegen die achtergrond heeft het Kwaliteitsinstituut besloten om daarom eerst een verkenning uit te voeren naar het draagvlak voor het Kwaliteitsinstituut bij organisaties van patiënten/consumenten, zorgaanbieders, professionals en verzekeraars om aan het verzoek van ZN uitvoering te geven.

In het veld zijn op dit moment veel initiatieven gaande rond de ontwikkeling en kwaliteit van kwaliteitsregistraties.Tegen die achtergrond heeft het kwaliteitsinstituut besloten een verkenning uit te voeren naar het draagvlak bij stakeholders voor het instituut voor het ontwikkelen van een 'nationaal convenant kwaliteitsregistraties'.

De verkenning is uitgevoerd door het voeren van 12 gestructureerde interviews waarvan in deze rapportage verslag wordt gedaan.

Zal ik u bellen of mailen?