Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Anonieme analytische cookies om het gedrag van bezoekers na te gaan en de website aan de hand van deze gegevens te verbeteren. Daarnaast worden ook marketing cookies gebruikt door derden om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Ook wordt er gebruik gemaakt van deze cookies om integratie met social media mogelijk te maken. Denk aan video's op Youtube of functionaliteiten van Facebook.

Kwaliteit in de gezondheidszorg door samenwerking en innovatie

Beschrijving

Buurtzorg is een zorgaanbieder van wijkverpleging.Het betreft een organisatie van honderden zelfstandige professionale teams van wijkverpleging. Buurtzorg is tien jaar geleden opgericht door Jos de Blok als reactie op de steeds groter wordende thuiszorgorganisaties en de sturing op productie en kostenbeheersing.

De geschiedenis en de resultaten staan mooi beschreven in het boek van F. Laloux over innovaties ('Reïnventing Organizations').

Werkzaamheden

Mijn werkzaamheden bestaan uit het stimuleren van intensievere samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleging om 24 uurszorg in de wijk mogelijk te maken. Het betreft stimuleren van zorgafspraken, zoals 24 uurszorg thuis voor COPD patiënten, waardoor acute klachten en/of opname verminderd kunnen worden. 

Daarnaast stimuleer ik de kennismaking bij huisartsen met het classificatiesysteem OMAHA dat de wijkverpleegkundige van Buurtzorg hanteren. Gebruik van de classificatiesysteem versterkt de samenwerking en de inzichten in de stand van zaken van de zorg in de thuissituatie.

Zal ik u bellen of mailen?