Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Anonieme analytische cookies om het gedrag van bezoekers na te gaan en de website aan de hand van deze gegevens te verbeteren. Daarnaast worden ook marketing cookies gebruikt door derden om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Ook wordt er gebruik gemaakt van deze cookies om integratie met social media mogelijk te maken. Denk aan video's op Youtube of functionaliteiten van Facebook.

Kwaliteit in de gezondheidszorg door samenwerking en innovatie

Beschrijving

De implementatie van de Zorgstandaard Obesitas  kent uitdagingen in de financiering van de verschillende onderdelen van de zorgstandaard. Zowel gemeente als Zorgverzekeraar moeten gelijktijdig zorg en preventie inkopen om de implementatie tot een succes te maken.
De Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en het Platform Overgewicht Nederland (PON) hebben de opdracht gegeven om te verkennen waar de knelpunten precies zitten en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn.

Werkzaamheden

We hebben door middel van gesprekken en expertmeetings in kaart gebracht op welke niveau's er knelpunten worden ervaren en wat daarvoor oplossingen kunnen zijn. Het rapport sluit aan bij de Handreiking van Zorginstituut Nederland over dit onderwerp en bij het rapport over de rol van de centrale Zorgverlener in de zorgketen, dat door De Jeugdzaak is opgeleverd.

Er is een nauwe samenwerking geweest met Care for Obesity (C4O) van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Uitkomsten uit de verkenning zijn door C4O meegenomen in het beleidsadvies voor implementatie van de zorgstandaard.

Zal ik u bellen of mailen?