Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Anonieme analytische cookies om het gedrag van bezoekers na te gaan en de website aan de hand van deze gegevens te verbeteren. Daarnaast worden ook marketing cookies gebruikt door derden om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Ook wordt er gebruik gemaakt van deze cookies om integratie met social media mogelijk te maken. Denk aan video's op Youtube of functionaliteiten van Facebook.

Kwaliteit in de gezondheidszorg door samenwerking en innovatie

Aldien Poll

Investeren in kwaliteit van zorg loont.

Een betere kwaliteit van leven voor iedereen. Daar zet ik graag mijn vaardigheden voor in. Van fysiotherapeut in India, via kwaliteitsadviseur in de gezondheidszorg, strategisch adviseur bij zorgverzekeraar Agis, zelfstandig adviseur voor andere zorgverzekeraars en meerdere partijen in zorg en welzijn tot adviseur voor het programma GezondIn van Pharos; dat is de rode draad in mijn werkzame leven. Het is de missie van expertisecentrum Pharos om gezondheidsachterstanden te verkleinen. Ik maak me hard voor die missie door bijvoorbeeld samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars te stimuleren, aandacht voor groepen in kwetsbare situaties te vragen en te adviseren over een (regionale) aanpak van gezondheidsachterstanden die werkt voor iedereen. Ik ga graag in dialoog met álle relevante partijen. Het gaat mij dan om vragen als toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor iedereen. Meer hierover kun je onder meer lezen in mijn blog over de Gecombineerde Leefstijlinterventie,https://www.gezondin.nu/nieuws/in-de-gli-gla-gloria-de-opmars-van-de-gecombineerde-leefstijl-interventie/ en de publicatie duurzaam Contracteren, die ik samen met Sirm opstelde. Dit gesprek moeten we met elkaar blijven voeren. Omdat investeren in kwaliteit van zorg loont. Voor iedereen.

Na mijn opleiding ben ik naar India gegaan om daar te werken als fysiotherapeut. Daar is mijn ambitie ontstaan om vanuit gebruikersperspectief mijn vaardigheden als fysiotherapeut in te zetten voor een betere kwaliteit van leven.

Mijn werkzaamheden in de revalidatie- en gehandicaptensector in Nederland richtten zich zowel op het behandelen van patiënten als op strategische ontwikkeling van de organisatie en van koepels. Langzaam maar zeker ben ik via het pionierschap op het gebied van ‘kwaliteitszorg in de gezondheidszorg’ helemaal overgestapt naar de beleidskant. Naast mijn functie als adviseur bij zorgverzekeraar ZAO, later Agis, heb ik mij actief ingezet in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kwaliteit van Zorg (NVKZ) en in talloze andere besturen en netwerken. Rode draad bij al deze activiteiten is steeds geweest om uitkomsten van gezondheidszorg te toetsen aan de toegevoegde waarde voor de patiënten. 

Zo zie ik het als de verantwoordelijkheid van een zorgverzekeraar om bij het inkopen van zorg afspraken te maken met zorgverleners over (para)medische uitkomsten, kwaliteit van leven, klantervaringen en innovatie.

En vice versa zie ik het als een grote kans voor zorgverleners om afspraken te maken over gezondheid en kosten voor hun populatie of voor specifieke groepen patiënten in plaats van afspraken te maken over het volume en de prijs van verrichtingen.

Nadere kennismaking aan de hand van enkele thema's

Equity en Epistemic injustice

Dure woorden voor persoonsgerichte zorg en gelijke kansen op optimale gezondheid voor iedereen. Het bereiken van de eigen optimale gezondheid betekent dat de één meer zorg en ondersteuning nodig heeft dan de ander, dat  mensen in complexe sociaal economische situaties met beperkte gezondheidsvaardigheden meer ondersteunig nodig hebben dan mensen met betere gezondheidsvaardigheden in meer ontspannen sociale situaties. we spreken over Equity. Veel zorg en ondersteuning is ingericht met kennis en standaarden uit wetenschappelijk onderzoek dat is verkregen door onderzoek in vrij optimale omstandigheden bij specifieke groepen mensen. uitkomsten gelden niet a priori voor iedereen. we spreken dan van epistemic injustice.

Gezondheidsverschillen

Gezondheidsverschillen worden uitgedrukt in verschillen in levensverwachting en in verschillen in het aantal jaren dat iemand dat in gezondheid leeft. De verschillen zijn nu respectievelijk 7 en 18 jaar tussen mensen in een goede sociaal econoische situatie en ensen in een inder goede sociaal econoische situatie. Volgens de WHO zijn factoren als toegang tot de juiste zorg, sociale cohaesie, gezondheidsvraadugheden, armoede en schulden, arbeidsostandigheden allemaal van invloed op de gezondheid. Slechte sociale ostandigheden en tekort aan participatie hebben de eeste inloed op gezondheid. Toegang tot de zorg draagt slechts sporadisch bij. Een integrale aanpak op maat is dus essentieel o verschillen te verminderen

Duurzaam contracteren

Bovenstaande thema's komen samen in het thema Duurzaam Contracteren. Professionals van zorg en welzijn, aanbieders, verzekeraars en gemeenten beschrijven zelf de doelstellingen die ze willen behalen bij patiënten en inwoners in en regio. Ze verzamelen informatie bij burgers, bij allerlei groepen en niet alleen bij hoger opgeleiden en richten de dienstverlening zo in dat het voor iedereen passend en begrijpelijk is. afspraken worden voor meerdere jaren gemaakt en er vindt continu overleg plaats over uitkomsten. niet alleen over de kosten, maar ook over kwaliteit van het aanbod én het functioneren van patienten en burgers.

Het is mijn sterke overtuiging dat 2020 het jaar wordt waarin er een overgang zal plaatsvinden van contracten die aanbodbeheersing als doel hebben en gebaseerd zijn op wantrouwen, naar duurzame contracten die op basis van vertrouwen in de professionals worden opgesteld en gericht zijn op kwaliteitsuitkomsten bij de patiënten.

Zal ik u bellen of mailen?