Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Anonieme analytische cookies om het gedrag van bezoekers na te gaan en de website aan de hand van deze gegevens te verbeteren. Daarnaast worden ook marketing cookies gebruikt door derden om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Ook wordt er gebruik gemaakt van deze cookies om integratie met social media mogelijk te maken. Denk aan video's op Youtube of functionaliteiten van Facebook.

Kwaliteit in de gezondheidszorg door samenwerking en innovatie

bevrijd de zorgverzekeraar van de wettelijke taak om zorg in te kopen

woensdag 23 maart 2016 | archief

Zorgprofessionals bieden zorg aan in ziekenhuizen, instellingen, praktijken en in de thuissituatie. Iedere professional, van wijkverpleegkundige tot medisch specialist, is opgeleid om binnen de verantwoordelijkheid van het eigen vak handelingen uit te voeren en beslissingen te nemen die passen bij een individuele zorgvraag van een patiënt. Professionals zijn geregistreerd in een beroepsregister dat het handelen legitimeert.

De deskundigheid van de professionals én van de patiënten om in gezamenlijk overleg de juiste zorg op de juiste plaats te organiseren is de laatste jaren volledig genegeerd. Professionals zijn leveranciers geworden van vast omschreven zorgprodukten en activiteiten. Inkopers van verzekeraars, leidinggevenden en managers van instelingen sturen de professionals aan en evalueren de uitkomst van hun handelen op de omzet van de produkten en activiteiten. De sfeer in de zorg is daardoor guur, cynisch, financieel gedreven en frustrerend geworden.

De wijze waarop de rollen en verantwoordelijkheden van de verzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit zijn geformuleerd in de Wet Marktordening gezondheidszorg is debet aan deze gure, financieel gedreven sfeer.

Verzekeraars zijn de inkopers geworden van produkten en activiteiten die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn geformuleerd. Deze autoriteit heeft de functioneel omschreven zorg in de basisverzekering teruggebracht naar vaste, onderhandelbare eenheden, zonder zich rekenschap te geven van de flexibiliteit die vaak vereist is in het werkelijke zorgverlenen aan een individuele patiënt.

Voor verzekeraars is het net zo dramatisch als voor de professionals, het management en de patiënten.Iedereen voelt dat het inkopen van zorg aan verandering toe is. Het zou mooi zijn om met elkaar een alternatief te ontwikkelen.

Een eerste aanzet is beschreven in bijgevoegd document.

Indien u meer wilt weten over taken en verantwoordelijkheden van verzekeraars, de zorgautoriteit, het zorginstituut of de ministeries, dan kunt u de notitie over rollen en verantwoordelijkheden bij financiering in de zorg downloaden, te vinden onder publicaties.

Vorige blogpost: « transparantie...
Volgende blogpost: Dit is de meest recente blogpost

Zal ik u bellen of mailen?